Bussforbindelser

Bybussene B2 – B3 og B5 stopper i rimelig nærhet.
B2 har stopp ved Greveløkka samt ved krysset Aluvegen/Ringgata.
B3 Stopper ved Bellevue i Vognvegen (gangvei ned til Ankerskogen).
B5 stopper ved Løypevegen (Ringgata) (gangvei gjennom Ankerskogen).

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser