Velkommen til Ankerskogen legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Tlf 62 55 25 95.

Denne siden ikke skal brukes ved øyeblikkelig hjelp! Ved livstruende tilstander: Ring 113.

Legevakten holder åpent fra kl. 16.00 alle hverdager, samt døgnvakt i helger og på helligdager. Tlf 116 117.

Sommer 2024

Vi holder feriestengt i uke 30+31+32. Voll legesenter er vikar for våre pasienter med behov for øyeblikkelig legehjelp i disse ukene.

I tillegg har legene ferie uke: 

Dr. Jensen og dr. Karsberg: uke 29
Dr. Engen: uke 28
Dr. Vold Aalerud: uke 27+1/2 uke 28

Husk å fornye alle resepter i god tid før feriestenging.

Aktuelt

Kamilla Gamme Svello har permisjon i perioden 01.02.24 – 31.10.25, for å fullføre spesialistutdanningen innen allmennmedisin. 

Vikar er Tine Andrea Vold Aalerud, som har bred erfaring både som fastlege, fastlegevikar og legevaktslege. 

Kontaktinformasjon

Ankerskogen legesenter er nå tilknyttet Helsenorge (helsenorge.no). Du kan ta kontakt med oss direkte via Helsenorge eller via vår hjemmeside (ankerskogenlegesenter.no).

Litt informasjon om de forskjellige valgene: 

– Bestill time: For bestilling av time hos din fastlege. Dersom det haster, bør du ta kontakt per telefon 62 55 25 95. For akutt behov for bistand, ring 113. 

– Kontakt legekontoret: For korte beskjeder og praktiske spørsmål – f.eks endre time, bussforbindelse, parkering etc (ingen egenandel).

– Forny resepter: For fornyelse av faste eller behovsmedisiner (ingen egenandel). Resept(er) vil bli sendt innen 2 virkedager.

– Start e-konsultasjon: Ved ønske om konsultasjon digitalt eller per telefon. Besvares innen 5 virkedager. Utløser egenandel som ved en vanlig legetime. 

Grunnet stor pågang besvares e-konsultasjoner i hovedsak etter kl 16 og medfører da kveldstakst (kr 332 for spesialist, kr 280 for ikke-spesialist). Du vil få tilsendt en sms neste dag med mulighet for gebyrfri betaling innen 48 timer; etter 48 timer sendes ut faktura (med fakturagebyr). 

Ved skolefravær pga akutt sykdom som må dokumenteres med attest, velges også e-konsultasjon (kr 250). Husk følgende:  Ta kontakt første fraværsdag, beskriv hvilke symptomene dine og hvilken skole du går på. Send så ny melding når du er frisk nok til å gå på skolen igjen. Dersom behov for legeundersøkelse, bestiller du time. 

Helsenorge

Vi benytter helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensa vaksine blir tilgjengelig i oktober.

Nyheter fra FHI