Velkommen til Ankerskogen legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Tlf 62 55 25 95.

Denne siden ikke skal brukes ved øyeblikkelig hjelp! Ved livstruende tilstander: Ring 113.

Legevakten holder åpent fra kl. 16.00 alle hverdager, samt døgnvakt i helger og på helligdager. Tlf 116 117.

Influensavaksine 2023/2024

Vi starter med influensavaksinering f.o.m 5. oktober.  Pris kr 300,-.
Alle fastlegene har satt opp egne vaksinasjonsdager på kveldstid. Ta kontakt med resepsjonen for time. Man kan også få satt vaksinen i forbindelse med ordinær legetime.  
Influensavaksinen bør tas hvert år, fordi virusene endrer seg stadig Det tilstrebes hvert år å tilpasse vaksinen iht disse endringene.

Influensavaksine anbefales til:

 • Alle over 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Helsepersonell
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte
 • Svinerøktere
 • Risikogrupper (grupper med økt risiko for alvorlig sykdom)
  – Astma og KOLS
  – Hjerte-karsykdom
  – Diabetes
  – Leversvikt eller nyresvikt
  – Nevrologisk sykdom med nedsatt lungekapasitet / hostekraft
  – Nedsatt immunforsvar (f.eks pga kreft, revmatisk sykdom, medisiner etc)
  – Premature barn (født før uke 32)
  – Alvorlig fedme (KMI over 40)

Vaksine mot lungebetennelse
For alle over 65 år og visse risikogrupper, anbefales også vaksine mot lungebetennelse. Spør fastlegen din om du også bør ta denne.
Kan settes samtidig med influensavaksinen.
Bør tas hvert 6. år. Pris kr 475,-.

Covid-19 vaksine
Det anbefales en oppfriskningsdose til alle over 65 år, sykehjemsbeboere, personer i aldersgruppen 18-64 år som tilhører en risikogruppe, og ungdom (12-17 år) med alvorlig grunnsykdom.
Det er Hamar kommune som tilbyr denne vaksinen.  
Time bestilles via kommunens nettside fra uke 40 eller per tlf 62 56 32 00 (kl. 9-11 og 12-14).

Kontaktinformasjon

Ankerskogen legesenter er nå tilknyttet Helsenorge (helsenorge.no). Du kan ta kontakt med oss direkte via Helsenorge eller via vår hjemmeside (ankerskogenlegesenter.no).

Litt informasjon om de forskjellige valgene: 

– Bestill time: For bestilling av time hos din fastlege. Dersom det haster, bør du ta kontakt per telefon 62 55 25 95. For akutt behov for bistand, ring 113. 

– Kontakt legekontoret: For korte beskjeder og praktiske spørsmål – f.eks endre time, bussforbindelse, parkering etc (ingen egenandel).

– Forny resepter: For fornyelse av faste eller behovsmedisiner (ingen egenandel). Resept(er) vil bli sendt innen 2 virkedager.

– Start e-konsultasjon: Ved ønske om konsultasjon digitalt eller per telefon. Besvares innen 5 virkedager. Utløser egenandel som ved en vanlig legetime. 

Grunnet stor pågang besvares e-konsultasjoner i hovedsak etter kl 16 og medfører da kveldstakst (kr 332 for spesialist, kr 280 for ikke-spesialist). Du vil få tilsendt en sms neste dag med mulighet for gebyrfri betaling innen 48 timer; etter 48 timer sendes ut faktura (med fakturagebyr). 

Ved skolefravær pga akutt sykdom som må dokumenteres med attest, velges også e-konsultasjon (kr 250). Husk følgende:  Ta kontakt første fraværsdag, beskriv hvilke symptomene dine og hvilken skole du går på. Send så ny melding når du er frisk nok til å gå på skolen igjen. Dersom behov for legeundersøkelse, bestiller du time. 

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensa vaksine blir tilgjengelig i oktober.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI