Andrew Moss

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Andrew Moss overtok fastlegehjemmelen til Karoline Ytterbord 1.sept 2021. Han er opprinnelig fra Wales og har jobbet 3 år på Aktimed Helse.

Dorthe Jensen

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Avsluttende eksamen ved Universitet i Oslo januar 2006.
Sykehusturnus ved Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum feb-06 til feb-07. Distriktsturnus i Målselv kommune Indre Troms fra feb-07 til aug-07.

Assistentlege ved Ortopedisk avdeling Sykehuset Innlandet Elverum aug-07 til aug-08.

Vikar i fastlegepraksis ved Åkersvika legesenter, Ottestad sep-08 til des-10.

Rikard Karsberg

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Han tidligere jobbet som allmennlege på Volvat medisinske senter, Hamar.

Randi Engen

Lege

Fra Stange. Uteksaminert fra Universitetet i Oslo juni 2006.

Sykehusturnus Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum. Distriktsturnus Elverum kommune.

Fastlegevikar Løten Legesenter 2009-2011.

Fastlege Ajer legesenter 2011-2013.

Flyttet praksisen fra Ajer til Ankerskogen Legesenter jan 2014. Har bistilling ved Parkgården sykehjem i Hamar på onsdager.

Kamilla Gamme Svello

Lege

Allmennlege i spesialisering

Kamilla Gamme Svello er fra Hamar. Startet i ny fastlegehjemmel ved Ankerskogen legesenter 1. mars 2022.

Studert ved The University of Texas, bachelor i psykologi.

Studert medisin ved NTNU, Trondheim, embetseksamen.

Turnustjeneste ved Sykehuset Innlandet Hamar og Stange legesenter.

Vikar ved Ankerskogen legesenter 2013-22.

Kamilla har permisjon i perioden 01.02.24 – 31.10.25

Tine Andrea Vold Aalerud

Fastlegevikar

Vikar for Kamilla Gamme Svello i perioden 01.02.24 – 31.10.25.

Elisabeth Saxrud

Helsesekretær

Jarnhild Håberget Hansen

Helsesekretær

Marianne Ilseth Dagfinrud

Helsesekretær

Mona Lome

Helsesekretær