Ansatte


DORTHE JENSEN

Spesialist i allmennmedisin

Kamilla Gamme Svello er vikar for Dorthe Jensen en dag i uka.


Avsluttende eksamen ved Universitet i Oslo januar 2006.

Sykehusturnus ved Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum feb-06 til feb-07. Distriktsturnus i Målselv kommune Indre Troms fra feb-07 til aug-07.

Assistentlege ved Ortopedisk avdeling Sykehuset Innlandet Elverum aug-07 til aug-08.

Offentlig godkjent allmennlege.
Vikar i fastlegepraksis ved Åkersvika legesenter, Ottestad sep-08 til des-10.

01/09/2013 Spesialist i Allmennmedisin.

 

ELISABETH SAXRUD

Helsesekretær

JARNHILD HÅBERGET HANSEN

Helsesekretær

KAMILLA GAMME SVELLO

Legevikar

Vikar en dag pr uke for dr. Jensen og en dag for dr. Karsberg.

MARIANNE ILSETH DAGFINRUD

Helsesekretær

MONA LOME

Helsesekretær

RANDI ENGEN

Spesialist i allmennmedisin

Fra Stange. Uteksaminert fra Universitetet i Oslo juni 2006.

Sykehusturnus Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum. Distriktsturnus Elverum kommune.

Fastlegevikar Løten Legesenter 2009-2011.

Fastlege Ajer legesenter 2011-2013.

Flyttet praksisen fra Ajer til Ankerskogen Legesenter jan 2014. Har bistilling ved Parkgården sykehjem i Hamar på onsdager.

RIKARD KARSBERG

Spesialist i allmennmedisin

Rikard Karsberg, spesialist i allmennmedisin. Han har tidligere jobbet som allmennlege på Volvat medisinske senter, Hamar.

Lege Kamilla Gamme Svello er vikar for dr. Karsberg en dag pr uke. 

TROND FLOBERGHAGEN

Spesialist i allmennmedisin

40 år (2017), gift, 3 barn.

Medisinsk embetseksamen 2009, Syddansk Universitet Odense.

Bachelor Klinisk biomekanik 2006, Syddansk Universitet Odense.

Turnustjeneste Sykehuset Innlandet Hamar-Elverum 2009-2010.

Assistentlege ved medisinsk avdeling Sykehuset Innlandet Hamar 2011

Egen fastlegehjemmel Hamar kommune fra 2011 til dd.

Kommunal bistilling ved Finsal sykehjem.